ديروز داشتم عکس های بچه ها رو می ديدم.عکس های اين سه سال گذشته...
چقدر چهره هاشون معصوم و بچه گونه است.ومثل نوزادها بی دندونند!
اين مدت شايد بعضيهاشون خيلی درد کشيدند...لثه هاشون متورم شد و ترکيد...ولی بالاخره دندونهاشون دراومد...

/ 0 نظر / 5 بازدید