آری!همان حقيقتی هستی که قفسش راگشودند....

بابا جون جنبه داشته باش!

حالا آزادت کردن ديگه چرا وحشی شدي؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید