علی کردان مرد

از روزی که شنیدم بیمار و بدحال است، چیزی مثل خوره، به جانم افتاده بود. خوره نه ! شاید یک تلنگر که همه اش هست تا هی پس کله ات بزند که از فکر کردن فرار نکنی.

فکر می کردم اگر همین کردان، یک سال پیش بیمار شده بود، یک سال پیش به رحمت خدا می رفت، کسی بود مثل هزاران کس دیگر. قدری بد و قدری خوب. نه کسی از همه بدیهایش خبر داشت نه از همه خوبیهایش.
چه شد که یک دفعه، امسال که این دنیا را ترک می کند، همه می دانند که دروغ گفته بوده و این خبر دروغگویی چنان پیچید که تا مدتها نقل سایتهای خبری بود.
دلم عمیقا به حالش می سوخت. با خودم فکر می کردم چه می‌شد اگر همه چیز را به عقب برمی‌گرداندیم و درست همان روزهایی که این خبر پیچیده بود، علی کردان رسما از دروغی که گفته بود در پیشگاه مردم عذر می خواست و حقوقی را که از مدرکی دروغین گرفته بود به خزانه دولت برمیگرداند.
آنگاه، در واپسین لحظه ها که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، چه تعداد دست برای سلامتیش به دعا برمی‌خاست. و یا اکنون که نیست برای آمرزشش چند زبان به زمزمه می افتاد...
فکر می کردم اگر من علی کردان بودم، چقدر شجاعت این عذرخواهی را داشتم؟ فکر کردم من چه چیزهایی دارم که نخواهم علنی شود؟ من که الان با آبرو زندگی می کنم، چه تضمینی است که به اتفاقی کوچک، در واپسین لحظه های زندگیم، تشت رسوایی ام از بام نیافتد؟ یعنی برای من هم فرصت همین قدر کوتاه است؟!!
هرچه هست، علی کردان در بین ما نیست. اما من به پاس همین تکانی که خورده‌ام، همین آشفتگی این چند روزه‌ام، برای آرامش روحش دعا می‌کنم و امیدوارم خداوند به نیکی هایش نظر کند و از خطایش درگذرد.

/ 2 نظر / 23 بازدید
مهدی

باران عزیز، ولی اگر مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت آقای خاتمی بمیرد، بنده نه ناراحت میشوم نه برایش طلب بخشش میکنم. چون بر خلاف کردان که به خاطر حقوقی که با مدرک جعلی گرفته بود این همه آبرویش رفت و این همه هزینه داد و حتی شاید یکسال نکشیده از بابت این ماجرا دق کرد، آقای حاجی مدتها با مدرک دکتری هاوایی حقوق گرفت و وزیر بود. به خاطر زد و بندهای سیاسی نه کسی به مدرکش گیر داد، نه کسی گفت که باید در پیشگاه ملت عذرخواهی کند و ...

سمیه

نوشته‌ی زیبایی بود باران جان. ممنون[لبخند]