واریس

همیشه همه چیز با هم اتفاق میافتد

همانکه تو گفتی ... واریس بغض گرفته‌ام به گمانم. آب نمی‌شود،‌ باز نمی‌شود ...

میدانی،‌ ممکن است تولد امسالم مصادف با paper talk باشد ..

/ 0 نظر / 43 بازدید