سر کلاس الکتروديناميک بودم که راديوی آبدارخونه طبقه اول آهنگ«من مانده ام تنها»ی
ايرج بسطامی رو پخش میکرد.دلم کلی گرفت.
به صدايی فکر کردم که آخرين بار زير آوار از حنجره اش بيرون اومده بود....

/ 1 نظر / 6 بازدید
behrooz

سلام..موفق باشی..اولين بار بهت سر ميزنم به من سر بزن...