شهری از آب

داخل آب اگر گریه کنم، تو نخواهی فهمید

شهری از آب دلم می‌خواهد

/ 3 نظر / 32 بازدید
عاطفه

معنی آب، عمیق است و صریح آب‌، یعنی وسعت آب یعنی پاکی، یعنی عشق روشنی سرشاری بیداری بیرنگی زمزمه جنبش طوفان طغیان آب‌، یعنی هستی من دلم می‌خواهد مثل نیلوفر آبی باشم من دلم می‌خواهد عصر، با ماهی‌ها بنشینم و کمی گپ بزنم شهری از آب دلم می‌خواهد خانه ای در آن شهر و در آن خانه به هر پنجره‌ای پرده از پارچه نازک آب من دلم می‌خواهد دختران، دختر آبی باشند دامن از موج بپوشند و برقصند سبک روح من انعطاف خزه را داشته باشد در آب در زمینی که ز بیم اشک را هم حتی سقط می‌باید کرد گریه در آب چه لذتبخش است من که انباشته هستم از اشک داخل آب، اگر گریه کنم تو نخواهی فهمید من دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم در آب آب، یعنی همه خوبی‌ها.

مینا

من که ماهی هستم همه عمربه گریه سپری میکنم و چه قشنگ باشدوزشت درداین پنهان را تونخواهی فهمید من که ماهی هستم...

الهه

خوشحالم که این سال سالی بود که زندگی ات سرو سامونی که دوست داری و پیدا کرد امیدوارم همیشه ایران بمونی پیشمون http://www.persianpersia.com/music/p/nakissa.php?artistid=25&Albumid=275&trackid=2273 http://www.persianpersia.com/music/p/nakissa.php?artistid=25&Albumid=275&trackid=2273 وقتی یه نفر از ایران می ره تکه ای از قلب منو با خودش می بره و اگه برنگرده این قلب تیکه تیکه ی منه که شکسته می مونه خوش و خرم و سبز و سرو قامت...... به افتخار ایرانمون [گل]