اولش حالت خيلی گرفته ميشه،آخه اولين باريه که داری يه درس رو ميافتی!
ولی کافيه که بری پيش مژگان و بعد بری تو چمن با بچه ها چايی بخوری،و ۷ ،۸ نفر باشن که دلداريت بدن!
بعد می بينی که زندگی خيلی قشنگتر از اين حرفاست و خيلی ارزشمندتر...
تازه يه بار افتادن واسه هر آدمی لازمه،تا نيافتی که آدم نميشی03.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهربان نسترن

هه هه تازه کجاشو ديدی وقتی يه دفه بعد از يه عالمه ادعا وپشت سر هم واحد پاس کردن یه ترمه۱۲ واحد اوفتادی(که البته خدا اون روز برای شما نياره.)يه کمی هم مشروط شدی!يه ذره باورت ميشه که عاشق شدی!