صدای تو

صدایت را از پس اینهمه راه میشنوم:

سه غم آمد بجانم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره دیره ...

صدایت قطع می‌شود

غم عشق تو مادرزاد دیرم
نه از آموزی استاد دیرم

خمیازه می‌کشی ...

صدایی می‌گوید: نجی خانوم! میخوام از اینجا قطع بشم برم لپ تاپ ..

میگویم باشه و منتظرت می‌مانم تا از راهی دیگر صدایت را بشنوم ...

صدایت آغوشت نیست،‌ صدایت نگاهت نیست ... آرام من است اما ... بیا حرف بزنیم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید