کنکور

نوشته بودم:

۷و ۸ و ۱۰ و۲۰ اش فرقی نميکنه!! مهم اينه دور و برت باشن آدماييکه تبريکهاشون رنگ آبه و شاديشون اينقدر زلاله که ذوقمرگت ميکنه!

نوشته بودم:

خواب ديده بودم ۸ ميشم.۸ وارون ۷ -ه

راست ميگن خواب زن چپه!!!!

نوشته بودم که از نتايج بقيه خبر ندارم و دارن تو دلم رخت ميشورن...

/ 3 نظر / 2 بازدید
niusha

يه چشم هميشه بايد توش اشک باشه ، وگرنه ميسوزه . يه دل هميشه بايد توش غم باشه ، وگرنه می شکنه . يه کبوتر هميشه بايد عشق پرواز داشته باشه ، وگرنه اسير ميشه . يه قناری بايد به خوش آوازيش ايمان داشته باشه وگرنه ساکت ميشه . يه لب هميشه بايد توش خنده باشه وگرنه زود پير ميشه . يه صورت هميشه بايد شاد باشه وگرنه به دل هيچ کس نمی چسبه . يه دفتر نقاشی بايد خط خطی باشه وگرنه با کاغذ سفيد فرقی نداره . يه جاده بايد انتها داشته باشه وگرنه مثل يه کلاف سردرگمه . يه قلب پاک هميشه بايد به يه نفر ايمان داشته باشه وگرنه فاسد ميشه . يه ديوار بايد به يه تير تکيه کنه وگرنه ميريزه . حالا اگر هيچ كدام از اينها نباشه جی ميشه ؟؟؟؟؟؟؟؟

بهزاد

تنها وبلاگ رسمی سياوش شمس

بنفش

سلام/کنکور . فقط عنوان پست شده.اما کنکور واقعا سخته مگه نه؟/درمورد سوالی هم که پرسيده بودی توی پست بعدی در موردش توضيح ميدم...سبز باشی.