زلزله،...

اين بار،بم

باز هم بيشتر، خونه های کلنگی ان که خراب میشن

باز هم بيشتر،آدمهای خونه های کلنگی ان که می ميرن...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید