هي ی ی ی ی ی ی

يک روز شعر مرا غرق نور خواهی کرد
همان زمان که از اين دل عبور خواهی کرد
من از زلال نگاهت چه خوب می خوانم
که در شبان سياهم ظهور خواهی کرد
تو را به شبنم و باران شناختم ای گل
و عالمی که پر از شعر و شور خواهی کرد
درخت پیر مرا شاخ و برگ خواهی داد
به دشت بی علفم بذر نور خواهی کرد
بسان نغمه شیرین آب در جوبار
گذر به این بیشه سوت وکورخواهی کرد
بخوان دوباره بخوان شعرهای ناب مرا
کتاب روح مرا کی مرور خواهی کرد
-------------------------------------------------------------------------------------------
تولد تولد تولدم مبارک
بالاخره دنیا اومدم

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهربان نسترن

تولد تولد تولدت مبارک.مليحه کجايی حدی خوانی کنی؟!

عاطفه

من دير رسيدم .... اما بازم تولدت مبارک