همه را بيازمودم زتو خوشترم نيامد

چو فرو شدم به دريا چو تو گوهرم نيامد

سر خنب ها گشودم ز هزار خم چشيدم

چو شراب سرکش تو به سر و برم نيامد....

مولوی

/ 0 نظر / 6 بازدید