بهت گفته بودم؟
هيچ وقت بهت گفته بودم که چقدر هميشه با منی؟
که اون وقتهايی که باهام نيستی،از همه چی بدم مياد؟
که حتی اونوقتايی که ميخوام بگم که خيلی عاقلم و از پس همه پيچ و خمهای درونیم بر ميام،
ميدونم که پشتوانه اين همه ادعا تويی؟
----------------------------------------------------------------------------------------------
مريم اومده، با ارميا که تقريبا دو ماهه اس
من خاله شدم.از فکر ديدن يه موجود کوچولو،که بچه دوست و همصحبت دوران نو جوونيمه،
دلم از خوشحالی غنج ميزنه.
خدا وجود بچه ها رو تو دنيا زوال نياره

/ 0 نظر / 5 بازدید