از گفتار علی(ع)

شناخت بدترین انسانها
دشمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند :‌
مردی که خدا اورا به حال خود واگذاشته و از راه راست دور افتاده است، دل او شیفته بدعت است و مردم را گمراه کرده به فتنه انگیزی میکشاند و راه رستگاری گذشتگان را گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است. بار گناه دیگران را بر دوش کشیده و گرفتار زشتیهای خود نیز میباشد.

و مردی که مجهولاتی به هم بافته و در میان انسانهای نادان امت، جایگاهی پیدا کرده است، در تاریکیهای فتنه فرو رفته و از مشاهده صلح و صفا کور است. آدم نماها او را "عالم" نامیده اند که نیست. چیزی را بسیار جمع آوری میکند که اندک آن به از بسیار است تا آن که از آب گندیده سیراب شود و دانش و اطلاعاتی را بیهوده فراهم آورد.

روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت
در میان مردم با نام قاضی به داوری مینشیند و حل مشکلات دیگری را به عهده میگیرد. پس اگر مشکلی پیش آید با حرفهای پوچ و تو خالی و رای و نظر دروغین،‌ آماده رفع آن میشود. سپس اظهارات پوچ خود را باور میکند! عنکبوتی را میماند که در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمیداند که درست حکم کرده یا بر خطاست ؟ اگر بر صواب باشد میترسد که خطا کرده و اگر بر خطاست امید دارد که رای او درست باشد!

نادانی است که راه جهالت میپوید. کوری است که در تاریکی گم شده خود را میجوید. از روی علم و یقین سخن نمیگوید. روایات را بدون آگاهی نقل میکند. چون تندبادی که گیاهان خشک را بر باد دهد، روایات را زیر و رو میکند که بی حاصل است. به خدا سوگند نه راه صدور حکم مشکلات را میداند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد. آنچه را که نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش مذهبی را حق نمیداند.
اگر حکمی را نداند او را میپوشاند تا نادانی او آشکار نشود. خون بی گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش است و فریاد میراث بر باد رفتگان بلند.

به خدا شکایت میکنم از مردمی که در جهالت زندگی میکنند و با گمراهی می میرند. در میان آنها کالایی خوارتر از قرآن نیست اگر آن را آنگونه که باید، بخوانند. و متاعی سود آور تر و گرانبها تر از قرآن نیست اگر آنرا تحریف کنند. و در نزد آنان چیزی زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر نمی باشد.

منبع :‌ خطبه ١٧ نهج البلاغه

/ 2 نظر / 27 بازدید
حامد

هنوز انگار مشکلات همون شکلند و آدمها هم خیلی تغییر نکردند ...

کاوه

شرایط هجرت کردن چیه ؟