هر نگاه تو پيام آور راستين مهربانی است
من پيغمبران را با تمام وجود می بوسم و تطهير می شوم

/ 0 نظر / 5 بازدید