خودمان دروغ نگوییم ...

عاشورا با ما نیامده‌است. جا مانده با همه آنچه داشته در هزار سال قبل ...

به خودمان دروغ نگوییم ... عاشورا برای ما ابزاری شده تا هر از گاهی به خودمان ثابت کنیم که چه خوبیم و چه حق‌خواه و ... و نمی‌دانم چرا اینقدر محتاج این اثبات به خویشتنیم؟

به خودمان دروغ نگوییم ... ما خوب یاد گرفته‌ایم مرز عاشورا را با زندگیمان،‌ با روزمره‌مان حفظ کنیم.

عاشورا با ما نیامده‌است...

/ 0 نظر / 2 بازدید