مامان:)

از دو روز پيش که مامانم رو ديدم و تصويرش مهمون چشمام شد،تو خودم حضور عطر عجيبی رو حس ميکنم.
يک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت....

/ 0 نظر / 5 بازدید