دريايی شده ام...

آرام و وسيع

می توانم تا هميشه سپاسگزار اين بيکرانگی باشم

اين گذشتن از مرز «باران» است،از مرز ترکيب خيال انگيز آب و آسمان...

اکنون آسمان انعکاس من است،

و باران تراوشی از وجودم...

/ 3 نظر / 5 بازدید
h-m]

سلام ممنون که به نشريه سر زدی. اگر دست به قلمی واسه نشريه بفرست. در ضمن بچه کجايی؟

kaveh

tavalodet mobarak aabji ;) maa ro ghargh nakoni

نادي

سلام. جالبه. موفق باشي