خانه ما

دو روز پیش در خانه‌مان سیر چرخیدم و همه چیزش را خوب نگاه کردم. از آنجا هم می‌رویم ... مقصد بعدی را هم فقط خدا می‌داند و بس ...

ولی همه جای خانه ماست تا با همیم،‌ نه؟

اینجا آفتاب است و صدای پرنده‌ها ... نهار هم نیمرو دارم احتمالا ... شاید هم مهمان کنم خودم را به آداناکباب یک رستوران ترکی در بروکسل ...

/ 0 نظر / 33 بازدید