خدايا!ببخشيد!می تونم بپرسم چرا؟

ثريا...دوستت دارم،خيلی زياد...

من رو تو غمت شريک بدون.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهربان نسترن

من هم !گر چه کاملا بی خبرم!