شدم مثل يه بازار....
هر روز يه عالمه آدم از توم رد می شن...
خريدار نه...فروشنده نه...فقط عابر....

/ 1 نظر / 5 بازدید
هداک

خیلی خوب گفتی ... شاید به این خوبی نمی شد یه حالتی رو گفت که همیشه سر گفتنش من یا شاید خیلی های دیگه کم میارن .