چه روزهای شگفتی است اين روز ها که من در هوای بهت زدگی قدم می زنم!که تو را می بينم و

نمی بينم.که باران می بارد و چنان نرم می بارد که اثرش بر پوست من جز نوازشی عميق نيست ونفوذ

می کند در ژرفنای وجودم.

اين روزها که صدای خنده های آرام کودکم را می شنوم و عروسک را آرام آرام به فراموشی می سپارم.

اين روزهای مه اندود پر ابهام که عقل در من زايشی دوباره می يابد و من باز دز طلب هر چه بيشتر باران صورت به آسمان می گيرم.

خيس می شوم ،خيس می شوم و آن دست وسيع مهربان بر سرم قرار می گيرد.

وای !يک نفر مرا بگويد که تعبير اين همه چيست؟

/ 5 نظر / 7 بازدید
...

چه روزهای شگفتی است اين روز ها که من در هوای بهت زدگی قدم می زنم!که تو را می بينم و نمی بينم.که باران می بارد و چنان نرم می بارد که اثرش بر پوست من جز نوازشی عميق نيست ونفوذ می کند در ژرفنای وجودم. اين روزها که صدای خنده های آرام کودکم را می شنوم و عروسک را آرام آرام به فراموشی می سپارم. اين روزهای مه اندود پر ابهام که عقل در من زايشی دوباره می يابد و من باز دز طلب هر چه بيشتر باران صورت به آسمان می گيرم. خيس می شوم ،خيس می شوم و آن دست وسيع مهربان بر سرم قرار می گيرد.

mardak

باران و اميد به اينکه ترا بشويد مثل امیدوار بودن به اینکه زمانی بخشيده شوي ...خالی و شاید رها ...(اره دخترهای جالب بیشتر از پسرهان...اينو برا راهنمايي نوشتم)

زهرا

نجيه می خوام يه چيزی بنويسم ولی خوابگاه جا گذاشتم يادم بنداز بهت نشونش بدم!!!!

باران

جالبه!ميدونم که اين جمله رو :«دخترهای جالب بیشتر از پسرهان»به يه نفر گفتم ولی يادم نمياد به کی!!!

مهربان نسترن

دست وسيع مهربان !آ..........ي كجايي دست !! دست. دست. دست.اه وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت!سخت !سخت!دست وسيع مهربان؟ وسيع؟ مهربان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟