بهش گفتم:«می آيی بازی؟»
گفت:« نه» و فرار کرد.
دنبالش دویدم و اون فرار کرد.من دویدم و اون...
-------------------------------------------------------
هیچ بازی ای اینقدر بهم نچسبیده بود!
از هوش خودم لذت بردم

/ 0 نظر / 5 بازدید