کليد روحم رو بعد از مدتها به خودم دادن...
رو به آسمون بازش می کنم،تمام و کمال...درونم از احساس دلچسب تو پر می شه...
آرام و آبی....
بیا توی من بنشین....

/ 0 نظر / 6 بازدید