دريايی شده ام...

آرام و وسيع

می توانم تا هميشه سپاسگزار اين بيکرانگی باشم

اين گذشتن از مرز «باران» است،از مرز ترکيب خيال انگيز آب و آسمان...

اکنون آسمان انعکاس من است،

و باران تراوشی از وجودم...

  
نویسنده : باران ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢٩
تگ ها :